Company

F a t i g u e    A n a l y s i s    R I    s. r. o.

Company

Language / Jazyk: English

S l u ž b yK o n t a k t

 

 

 

 Adresa:

Fatigue Analysis RI s.r.o.

V Zátiší 423

330 08 Zruč-Senec

Česká republika

 

Telefon, e-mail:

+420 737 237 987, hejman@fatari.cz

 

Další údaje:

IČ: 05178487

DIČ: CZ05178487

Firma je plátcem DPH

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C43928.


Last update on 2018-02-14