Company

F a t i g u e    A n a l y s i s    R I    s. r. o.

Company

Language / Jazyk: English

S l u ž b yK o n t a k t

 

 

 

 

Spolupracujte s námi na zlepšení Vašeho konstrukčního řešení

Vývoj nové konstrukce urychluje využití výpočtů metodou konečných prvků (FEM) a dále hodnocení únavové pevnosti nebo únavové životnosti (FSA a FLA). S prováděním těchto analýz máme 20 let zkušeností.

(FEM) Výpočty namáhání metodou konečných prvků

Pro MKP výpočty využíváme programy ANSYS a CODE_ASTER. Provádíme tyto typy výpočtů MKP:

  • statické výpočty namáhání;
  • výpočty sestav s uvažováním kontaktů;
  • stanovení vlastních tvarů a frekvencí;
  • výpočty napěťové odezvy způsobené dynamickými silami;
  • výpočty s uvažování geometrických a materiálových nelinearit.

(FSA and FLA) Hodnocení únavové pevnosti a únavové životnosti

Hodnocení únavové pevnosti a životnosti provádíme pomocí software FEMFAT. Je možné provést hodnocení pro následující typy úloh:

  • FSA a FLA svařovaných konstrukcí;
  • FSA a FLA konstrukcí zatížených tzv. multiaxiální únavou;
  • zahrnutí průvodních znaků - vliv velikosti, vrubu, kvality povrchu, atd.;
  • využití různých experimentálních zdrojů, jejich analýza a zavedení do procesu únavové analýzy;
  • hodnocení pevnosti konstrukcí a součástí s využitím norem.


Last update on 2018-02-14